Regeneracja filtrów DPF - Subaru A. Koper
Regeneracja filtrów DPF BOXER DIESEL

Regeneracja filtrów DPF BOXER DIESEL

Filtr cząstek stałych (ang. diesel particulate filter  DPF) jest filtrem montowanym w układach wydechowych silników wysokoprężnych odpowiadającym za oczyszczenie spalin z cząstek sadzy i popiołu.

Podczas pracy silnika gromadzące się w filtrze cząstki sadzy i popiołu powodują jego stopniowe zapychanie. W samochodach marki Subaru zastosowano rozwiązanie powodujące jego okresowe samooczyszczanie, polegające na katalitycznym spalaniu sadzy po osiągnięciu przez filtr odpowiednio wysokiej temperatury (sadza spala się w temperaturze wyższej niż 600 st. Celsjusza).

Wśród cząstek stałych znajduje się też popiół pochodzący między innymi z oleju, dodatków do paliw. Popiół, w przeciwieństwie do sadzy nie ulega spaleniu do postaci gazowej (CO2)w procesie regeneracji, tym samym akumuluje się w filtrze cząstek stałych. Z tego powodu z czasem stopień zapełnienia popiołem filtra rośnie i zwiększa się częstotliwość prób zregenerowania filtra przez moduł sterujący silnika. W momencie osiągnięcia w filtrze krytycznego poziomu napełnienia popiołem, nie może on być skutecznie oczyszczony przez wypalenie.

Oferujemy Państwu regenerację filtrów DPF, polegającą na usunięciu znajdującego się w nim: popiołu, zgorzelin oraz sadzy. Po regeneracji filtr ma przywróconą pierwotną pojemność węglową (sadzy) bez konieczności wymiany go na nowy.

Skontaktuj się z naszymi specjalistami: